Thẻ: Mù Cang Chải

Điểm Du Lịch Lý Thú Khi Đến Yên Bái

Suối Giàng Suối Giàng là xã thuộc huyện Văn Chấn, có tổng diện tích tự nhiên 5.922 ha, có 4 nhóm dân tộc cư ngụ là người H’Mông, Tày, Kinh, Dao, trong đó người tộc H’Mông chiếm 98,5% dân số xã, còn lại các tộc khác chiếm gần 2%. Suối Giàng tọa lạc ở độ…

Read the full article